Ștefan Apăteanu, candidat primăria Corbeanca, va reabilita toate unitățile de învățământ existente

Ștefan Apăteanu, candidat primăria Corbeanca, va reabilita toate unitățile de învățământ existente

Contextul actual al infrastructurii educaționale din Corbeanca

Ștefan Apăteanu, candidat la primăria comunei Corbeanca, dorește să reabiliteze toate unitățile de învățământ existente în localitate. În momentul de față, multe dintre școlile și grădinițele din Corbeanca necesită renovări și modernizări pentru a asigura un mediu educațional adecvat și sigur pentru elevi și cadre didactice.

Importanța reabilitării unităților de învățământ

Reabilitarea unităților de învățământ este esențială pentru a oferi copiilor și tinerilor din Corbeanca acces la educație de calitate într-un mediu sigur și modern. Unitățile de învățământ bine întreținute contribuie la îmbunătățirea performanțelor academice, la reducerea abandonului școlar și la creșterea satisfacției profesorilor și elevilor.

Planul de reabilitare

Ștefan Apăteanu propune un plan detaliat de reabilitare a tuturor unităților de învățământ din Corbeanca. Acest plan include:

Evaluarea stării actuale a clădirilor

Primul pas în procesul de reabilitare este evaluarea stării actuale a clădirilor școlare. Acest lucru implică:

 • Inspecții tehnice detaliate: Evaluarea structurii clădirilor, a sistemelor electrice și sanitare, precum și a altor aspecte tehnice.
 • Consultarea cu personalul școlar: Colectarea de feedback de la profesori și personalul administrativ pentru a identifica problemele și nevoile specifice ale fiecărei unități de învățământ.
Stabilirea priorităților

După evaluarea stării clădirilor, se va realiza o listă de priorități pentru reabilitare. Aceasta va include:

 • Intervenții urgente: Repararea urgentă a problemelor majore care afectează siguranța și funcționarea unităților de învățământ.
 • Modernizări necesare: Implementarea de îmbunătățiri care să aducă infrastructura școlară la standardele moderne.
Obținerea finanțării

Pentru a realiza reabilitarea completă a unităților de învățământ, Ștefan Apăteanu a obținut fonduri europene în valoare de 46.575.880,00 lei. Acești bani vor fi folosiți pentru:

 • Renovarea clădirilor: Reabilitarea structurală și estetică a clădirilor existente.
 • Modernizarea echipamentelor: Dotarea unităților de învățământ cu echipamente moderne și mobilier adecvat.
Implementarea proiectului

Implementarea proiectului de reabilitare va fi realizată în mai multe etape:

 • Planificarea detaliată: Elaborarea unui plan detaliat de acțiune, inclusiv calendare și bugete pentru fiecare etapă a proiectului.
 • Selectarea contractorilor: Alegerea firmelor de construcții și furnizorilor care vor participa la reabilitare, pe baza unor criterii clare de calitate și eficiență.
 • Execuția lucrărilor: Desfășurarea efectivă a lucrărilor de renovare și modernizare, supravegheate de specialiști pentru a asigura calitatea și respectarea termenelor.

Beneficiile reabilitării unităților de învățământ

Reabilitarea unităților de învățământ va aduce numeroase beneficii pentru comunitatea din Corbeanca, printre care:

Îmbunătățirea condițiilor de învățare
 • Săli de clasă moderne: Elevii vor beneficia de săli de clasă bine echipate, care să susțină un proces educațional de calitate.
 • Laboratoare și săli de sport: Modernizarea laboratoarelor de științe și informatică, precum și a sălilor de sport, va încuraja dezvoltarea abilităților practice și sportive ale elevilor.
Creșterea siguranței
 • Clădiri sigure: Reabilitarea va include consolidarea structurală a clădirilor, asigurând astfel un mediu sigur pentru elevi și profesori.
 • Sisteme moderne de securitate: Implementarea sistemelor de securitate moderne, cum ar fi supravegherea video și alarmele de incendiu, va crește siguranța în școli.
Economii pe termen lung
 • Reducerea costurilor de întreținere: Clădirile renovate vor necesita mai puține reparații și întreținere pe termen lung, ceea ce va reduce costurile pentru administrația locală.
 • Eficiență energetică: Modernizarea sistemelor de încălzire și iluminat va duce la economii de energie, contribuind la un mediu mai durabil.
Impactul asupra comunității

Reabilitarea unităților de învățământ va avea un impact pozitiv și asupra comunității din Corbeanca:

Creșterea atractivității locale
 • Atragerea de noi locuitori: O infrastructură educațională modernă și bine întreținută va atrage noi familii în comună, contribuind la creșterea demografică și economică.
 • Stimularea dezvoltării imobiliare: Îmbunătățirea infrastructurii școlare poate stimula și dezvoltarea sectorului imobiliar, crescând valoarea proprietăților locale.
Îmbunătățirea imaginii comunei
 • Prestigiu educațional: Reabilitarea școlilor și grădinițelor va îmbunătăți reputația educațională a comunei, plasând-o pe harta localităților cu sisteme de învățământ de calitate.
 • Mândria comunității: Locuitorii vor fi mândri de îmbunătățirile aduse infrastructurii educaționale, ceea ce va spori sentimentul de apartenență și coeziunea comunitară.

Implementarea unui plan de monitorizare și evaluare

Pentru a asigura succesul proiectului de reabilitare, Ștefan Apăteanu va implementa un plan robust de monitorizare și evaluare:

Monitorizarea progresului
 • Raportare periodică: Realizarea de rapoarte periodice pentru a monitoriza progresul lucrărilor și a asigura respectarea termenelor stabilite.
 • Inspecții regulate: Efectuarea de inspecții regulate pentru a verifica calitatea lucrărilor și conformitatea acestora cu standardele stabilite.
Evaluarea impactului
 • Feedback de la comunitate: Colectarea de feedback de la profesori, elevi și părinți pentru a evalua impactul reabilitării asupra procesului educațional.
 • Analiza rezultatelor: Evaluarea rezultatelor proiectului în termeni de îmbunătățire a condițiilor de învățare, siguranței și economiilor realizate.

Implicarea comunității în procesul de reabilitare

Ștefan Apăteanu subliniază importanța implicării active a comunității în toate etapele proiectului de reabilitare:

Consultări publice
 • Întâlniri periodice: Organizarea de întâlniri periodice cu locuitorii pentru a discuta stadiul proiectului și pentru a colecta sugestii și feedback.
 • Transparență totală: Asigurarea unei transparențe complete în ceea ce privește utilizarea fondurilor și progresul lucrărilor, prin publicarea de rapoarte și informații relevante.
Participarea activă
 • Voluntariat: Încurajarea implicării voluntare a locuitorilor în diverse activități legate de reabilitarea școlilor, cum ar fi plantarea de arbori sau organizarea de evenimente comunitare.
 • Parteneriate locale: Dezvoltarea de parteneriate cu afaceri locale și organizații non-guvernamentale pentru a sprijini logistic și financiar proiectul de reabilitare.

Transformarea Educației în Corbeanca

Modernizarea unităților de învățământ actuale este doar începutul viziunii lui Ștefan Apăteanu pentru educația din Corbeanca. Proiectele sale includ și construirea de noi facilități educaționale, precum o școală de meserii și un liceu teoretic, menite să completeze infrastructura educațională și să asigure accesul tuturor tinerilor la o educație de calitate.

Prin aceste demersuri, Ștefan Apăteanu arată un angajament profund față de viitorul educației în Corbeanca, punând bazele unui sistem educațional modern și eficient, adaptat nevoilor și așteptărilor comunității. Cu fonduri europene deja aprobate și un plan de acțiune bine definit, Apăteanu este determinat să aducă această viziune la realitate, oferind un viitor prosper atât tinerilor din Corbeanca, cât și întregii comunități.

About The Author